PRIVACY

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Marilooks
verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Marilooks, of om een andere reden persoonsgegevens aan
Marilooks verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in
lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Marilooks. Zie gegevens op contactpagina.
2. Welke gegevens verwerkt Marilooks en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 a) voor- en achternaam, geboortedatum
 b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s
2.2 Marilooks verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken
en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze
te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren.
e) Voor- en na foto’s worden gedeeld op Social Media na
toestemming van u.